Per Nørgård: Strygekvartet Nr.9 - Ind I Kilden (partitur)

Bog | Strygekvartet

Komponist: Per Norgard
Format: Nodehæfter | Partitur
Programnote

Kvartetttens tre satser kan opfattes som forskellige udtryk for en ustabil kærne: indre uro fører til hyppige retningsskift, dramatisk kontrastrigt i første sats, fulgt af en indadvendt andensats, hvis meditative udgangspunkt anfægtes af centrifugale afledninger, mens tredje sats sætter kvartettens iboende konfliktstof i de hidtil voldsomste udsvingning, med yderpunkter i henh. indadvendt lyriske og overdrevent patetiske udtryk.

"Udvejen" går retrogradt, "ind i kilden": i et konstant accelerando-diminuendo klinger værket ud i et forsvindingspunkt. Titelbilledets "ind i kilden" kan visualiseres som springvandets omvendte bevægelse: 1. satsens kulminerende brede vifte og spredning, 2. sats’ mere samlende udtryk, og endelig 3. satsens tilbageløb, stadigt vildere, som et sug ind i udspringet …

Motivkomplekserne strækker sig fra (aflyttede!) trafiksituationer med stampende og maskinagtige rytmer i forskellige samtidige hastigheder, til mere abstrakte op- og nedadgående halvtoneskalaer, hvis skiftende betoninger skaber glimt af melodiske motiver.

IND I KILDEN, Strygekvartet nr. 9, blev komponeret på dobbelt-bestilling fra den amerikanske Orion Kvartet og den norske Vertavo Kvartet. Førsteopførelserne fandt sted i henholdsvis Santa Fé i 2002 og i Oslo i 2003.

Per Nørgård
ISBN: 9788759871089
Udgivet på: 28 december 2001
Sideantal: 48
Længde: 14
Sprog: Engelsk, Dansk
Katalognummer: KP01084
 
     

      Kigget på for nylig