Hans Abrahamsen: Nacht Und Trompeten (Full Score)

Bog | Orkester

Komponist: Hans Abrahamsen
Format: Nodehæfter | Partitur
Programnote”Nacht und Trompeten” blev færdigkomponeret efteråret 1981 i Rom. Værket blev til på opfordring af Hans Werner Henze, som i marts 1982 dirigerede uropførelsen med Berliner Philharmonikerne. Værket er tredelt: 1. del er en langsom ”nattemusik”, 2. del en hurtig ”blinkende” mekanisk musik. 3. del, coda, har et kraftigt kaldende horn i forgrunden og en fjern majestætisk melodi i de andre blæsere. Musikken udspilles i et rum, hvor erindringen om tidligere tiders musik har den samme realitet som den ny tids. Men erindringens musik er ifølge sagens natur fjern og uklar, hvorimod den nutidige er nærværende og gestikulerende. I værkets begyndelse holder fortid og nutid sig klart adskilte, men efterhånden forrykkes denne balance, og fortidens musik som trompetsignaler, sicilianomelodik, romantisk patos og Stravinsky neoklassik trænger sig på i et dynamisk og ofte dramatisk surrealistisk spil med nutidens minimalisme og modernisme. Hans Abrahamsen
ISBN: 9788759858875
Sideantal: 52
Længde: 11
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH29721
 
     
       

        Kigget på for nylig