Den Fynske Spillemand

Bog | Melodilinie og becifring

Komponist: Carl Nielsen
Author: Bodil Heister
Format: Nodehæfter | Sangbog

Denne bog er en genfortrelling for born af Carl Nielsens erindringer Min fynske barn­dom i en let forkortet udgave.

Bogen fortreller i sma episoder om Carl, fra han som 6-arig far en lille violin at spille pa, fordi han keder sig ved at ligge i sengen, og til han som 18-arig kommer pa musikkon­servatoriet i Kobenhavn. Vi folger hans musi­kalske karriere fra hans forste optrreden som triangelspiller i faderens orkester, til han bli­ver militrermusiker i Odense og begynder at spille pa trompet og basun.

Bogen omhandler mange morsomme og sprendende episoder fra Carl Nielsens barn­dom i Norre-Lyndelse sammen med forrel­drene og de elleve s0skende, bl.a. hans ven­skab med Sophus, hans forste job som gase­dreng, hans m0de med trreskomageren, hans slarek, da grisen skulle slagtes, og da han var ved at drukne i mergelgraven.

Hvert af de ti kapitler slutter med en dansk sang med musik af Carl Nielsen, og bagerst i bogen finder du de samme sange i komponi­stens originale klaverarrangementer.

Bogen er velegnet som hojtlresningsbog.

ISBN: 9788759809310
Skill Level: Let Explain this
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH30410
 

    Kigget på for nylig

    Den Fynske Spillemand
    Melodilinie og becifring
    kr. 149,00