3 Epigrammer, Kopi

Bog | Klaver solo

Format: Nodehæfter | Studie
Pelle Gudmundsen-Holmgreen 3 EPIGRAMMER'3 Epigrammer' (1963) blev til i kølvandet på arbejdet med kam-merorkesterværket 'Chronos' (1962). Min hensigt med disse stykker (og andre fra samme periode) var at anskue serialismens klanglige erfaringer rumligt og tidsmæssigt - uden brug af se-rialismens oprindelige grundsubstans: tonerækken. Det kromatis-ke rum udfyldtes af fire både identiske og komplementære tone-søjler (etableret ved transposition). Tiden inddeltes i 25 for-skellige størrelser, plastisk konciperet og grafisk noteret. Disse afstande inddeltes så igen i 25 afstande i samme forhold etc ... til mindre og mindre varigheder fuldstændig hierarkisk gennemført. Denne tidsinddeling, 'rytme', bestemte de gradvise eller pludselige skift fra en tonesøjle til en anden.De 3 Epigrammer blev en lille leg til husbrug med det omtalte materiale og er derfor ganske overskuelige at læse og nemme at spille, en slags bagateller.Jeg frygter nu, at en klassisk situation er ved at opstå: Hvis denne programnote bliver blot en anelse længere, vil det tage længere tid at læse den end at spille stykkerne.Pelle Gudmundsen-Holmgreen
ISBN: 9788759868010
Skill Level: Medium-øvet Explain this
Sideantal: 8
Sprog: Dansk
Katalognummer: KP00638
 
   

   Kigget på for nylig

   3 Epigrammer, Kopi
   Klaver solo
   kr. 49,00