Bent Sørensen: Adieu For String Quartet

Bog | Strygekvartet

Komponist: Bent Sørensen
Format: Bøger | Lommepartitur
Bent Sørensen ADIEU Strygekvartet no 2Den langsomme korallignende musik som indleder min anden strygekvartet ADIEU, blev født af en forestilling eller nærmest en drøm, jeg havde. Jeg så for mig, uden iøvrigt at kunne forklare hvorfor, en procession af mennesker, måske middelalderlige munke i store gråsorte kapper, med Ku-Klux-Klan-lignende hvide hætter på hovedet, noget i retning af et begravelsesoptog.Titlen ADIEU er delvis en kommentar til dette begravelsesoptog, men er også brugt fordi stykket er delt op af tre opadstræbende langsomme glissandi - en slags 'farvel-glissandi', der så at sige indsuger al den mellemliggende musik. Det første sugende glissando er blødt og fjerner både den langsomme begravelses-koral og de agiterende figurer, der har spillet en rolle i stykkets første halvdel. Det andet glissando ligger helt ensomt i celloen og 'kravler' ud af midterdelens elegiske melodier, hvor der har været masser af antydninger i dette afsnits sære salmelignende stumper. Det sidste og måske afgørende glissando er voldsomt og agiterende og lukker op for stykkets slutning.Her handler tidsfornemmelsen om det enkle forhold: hurtigt-langsomt, hvor forholdet mødes i den gale ende; musikken bliver hurtigere og hurtigere indtil den bliver så hurtig, at den paradoksalt nok pludselig er langsom - så langsom er den hur-tigt kan blive meget hurtig igen.Bent Sørensen
ISBN: 9788759805527
Skill Level: Medium-øvet Explain this
Sideantal: 30
Længde: 8
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH30120B
 
     

      Kigget på for nylig