Bach To The Future, Kopi

Bog | Fagot, Klarinet, Fløjte, Harpe, Horn, Obo, Slagtøj, Basun, Trompet

Komponist: Per Norgard
Format:
Per Nørgård BACH TO THE FUTURESlagtøjskoncerten "Bach to the future" har tre satser, der hver bygger på et præludium fra J.S. Bachs Das Wohltemerierte Klavier I. Der er altså tale om ‘musik på musik’ - en postmoderne idé, der ellers optræder ret sjældent i Nørgårds produktion. Værket rummer dog på ingen måde postmodernismens ofte fremmedgørende og ironisk kommenterende holdning, men er tværtimod komponeret som en "Hommage á J.S.B.", hvormed jeg ønsker at stille mig op i den efterhånden lange kø af komponister, der har frembåret gaver til deres store forgænger - den uovertrufne giver, som det står i partiturets forord. Og hensigten er at fremhæve strukturelle aspekter af disse stykker: Det er min overbevisning, at der i musikhistorien findes en tradition, som efter måske flere hundrede år tillader visse kim fra en epoke at udfolde sig til nye, men ikke heterogene, dimensioner. 1. sats er komponeret som en palimpsest, der rummer Bachs C-dur-præludium og Nørgårds musik samtidigt: Således opstår der en ny melodik blot ved accentueringer og forskellige ‘farvninger’ af præludiet. Og allerede fra begyndelsen høres proportionerne 3:5:8 - Nørgårds karakteristiske gyldne rytmik - der i satsens sidste tredjedel genfindes i tre tonalt og tempomæssigt forskellige lag. 2. sats tager udgandspunkt i Fis-dur-præludiet, med dets karakteristiske rytmiske mønster 6:4:3:2:3:4:6. Sådan et palindrom har Nørgård benyttet i forbindelse med sin egen uendeligheds-tromning - nemlig 8:4:2:1:2:4:8 - og i forskellige versioner gennemstrømmer begge disse mønstre musikken. 3. sats bygger på præludiet i d-mol, hvori faldende treklangsfigurer i tre-delt rytme betones på tre forskellige måder, der ofte forholder sig ganske frit til grundslaget. Ved at fremhæve denne rytmiske flertydighed lader Nørgård forskellige melodiske konturer vokse frem, der med lige så forskellig styrke kan fange lytterens opmærksomhed.Søren Hallundbæk Schauser.
ISBN: 9788759870075
Skill Level: Medium-øvet Explain this
Længde: 20
Sprog: Dansk
Katalognummer: KP00615
 
   

   Kigget på for nylig

   Bach To The Future, Kopi
   Fagot, Klarinet, Fløjte, Harpe, Horn, Obo, Slagtøj, Basun, Trompet
   kr. 729,00