Ingelise Suppli - Søren Birch: Koropsyngning & Stemmedannelse

Bog

Format: Bøger | Teori
INDLEDNINGDette materiale til opsyngning og stemmedannelse henvender sig til korledere, der føler et behov for at fåsystematiseret deres arbejde med korets klang gennem funktionsrettede øvelser.Heftet er delt op i en række afsnit, der hver for sig behandler et specifikt emne.Før hvert afsnit er der en kort gennemgang af emnet, og det forudsættes at korlederen selv har så meget kendskabtil stemmefunktionerne, at han/hun er i stand til at demonstrere øvelserne for koret.Til sammensætning af et opvarmningsprogram kan man til alment brug tage nogle få øvelser fra hvert afsnit, såman kommer alle funktionerne igennem; eller man kan udvælge øvelser fra bestemte afsnit for at tilgodese dekrav, som dagens koropgave stiller.Nogle af øvelserne har klaverakkompagnement med anvisning til transposition. Alle øvelserne bør transponeres.Når ikke alle øvelserne har akk., skyldes det at man bør synge både med og uden klaver under opsyngningen.løvrigt kan man frit udelade akk. eller sætte akk. til andre øvelser, hvis man har lyst.Bagest i heftet findes modeller for kromatisk stigende og faldende modulation.April1992Ingelise Suppli - Søren BirchIndhold:A. Holdning og afspændingB. Indånding, udånding og støtteC. Svælgåbning og ansatsD. Resonans (svælg-, mund- og næsehuleresonans)E. ArtikulationF. Udbygning af omfangG. Flerstemmige intonationsøvelser
ISBN: 9788759805923
Udgivet på: 01 januar 1992
Sideantal: 28
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH30157