Inge Marstal & Anne-Mette Riis: Musik Med De Små

Bog | Klaver, sang og guitar (Akustisk)

Format: Nodehæfter | Sangbog

Denne bog henvender sig til alle, der gerne vil give de yngste en god musikalsk start i livet: forældre, bedsteforældre, dagplejemødre, vuggestue- og børnehavepædagoger, musikskolelærere, musikpædagoger og andre voksne.Det musikalske samvær kan strække sig fra små spontane, improviserede melodiske strofer over 'ride-ranke'-lege og godnatsange til mere bevidst musikalsk stimulation og målrettet, professionel musikundervisning.Uanset på hvilket niveau og i hvilket regi det musikalske samvær foregår, vil de fleste have behov for ideer og inspiration - og måske genopfriskning af det repertoire, man selv sang som barn. Ud over at synge med barnet derhjemme, kan det være hyggeligt og sjovt at synge, lege og musicere sammen med andre - i større eller mindre grupper. Musikkens betydning for barnets sociale udvikling er både velkendt og veldokumenteret.Den væsentligste, musikalske opdragelse af det lille nye barn foregår i hjemmet. Barnet er født med et musikalsk potentiale og det er forældrenes og andre voksne omsorgsgiveres vigtige opgave at reagere og respondere på barnets første, umiddelbare musikalske udtryk og 'grynt', at skabe en musikalsk dialog og at synge for og med barnet ved enhver given lejlighed.Det giver barnet ro, glæde og tryghed, og udvikler dets tillidsfuldhed i de første, vigtige år. Positive musikalske oplevelser og erfaringer vil kunne danne basis for en livslang interesse for og beskæftigelse med musik og være en mental, kreativ og intellektuel ballast i livet. Musikpædagogens opgave er dels at fungere som formidler og katalysator i det musikalske samvær mellem forældre og barn, og dels at inspirere til musikalsk bevidstgørelse, bl.a. gennempræsentation af det musikalske samværs muligheder og gennem udvidelse af det musikalske repertoire.Materialet i bogen er anskueliggjort i en form, der er let at gå til for både den uerfarne bruger og den professionelle musiklærer.Alle sange er noteret med tekst, noder og klaverbecifring. Sangene egner sig dog i lige så høj grad til at synges helt uden akkompagnement. Tonearterne er afbalanceret, så de passer til både de voksnes og barnets stemmeleje.En stor del af materialet kan anvendes på forskellige trin i barnets udvikling og aktiviteterne kan både praktiseres i hjemmet med det enkelte barn, i dagplejen/institutionen og i undervisningen med få eller mange børn sammen.Det er vort håb, at bogen vil inspirere til et liv med musik og medvirke til at sprede varme og glæde. God fornøjelse.

Inge Marstal og Anne-Mette Riis

ISBN: 9788759811382
Sideantal: 145
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH30552
 

    Kigget på for nylig

    Inge Marstal & Anne-Mette Riis: Musik Med De Små
    Klaver, sang og guitar (Akustisk)
    kr. 238,00