Melodisamling Til Den Danske Salmebog 2002

Bog | Stemme

Format: Nodehæfter | Sangbog
I melodisamlingen fastholdes i videst mulige omfang traditionen fra Jens Peter Larsen og Mogens Wøldikes Den Danske Koralbog (DDK) med tilhørende melodisamlinger 1954/1993. Hertil er føjet det nye melodistof i enstemmig udgave, der er udgivet i Tillæg til Den Danske Koralbog (T/DDK), redigeret af Margrethe T. Østergaard (Edition Wilhelm Hansen 2004), således at det samlede repertoire er dækkende til brug for Den Danske Salmebog 2002.Samlingen er hermed i princippet en til den nye salmebog tilpasset og udvidet ny udgave af den tidligere Melodisamling til Den Danske Salmebog (3. udg. 1993), hvorunder alle ændrede tekstformer naturligvis er indført. Fra denne samling er kun medtaget de melodier, der er foreskrevet i Den Danske Salmebog 2002 (DDS).
ISBN: 9788759811733
Udgivet på: 06 juli 2005
Sideantal: 324
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH30596
 
     

      Kigget på for nylig