Bendt Fabricius: Salmeforspil og Koralbearbejdelser (Organ Solo)

Bog | Orgel

Komponist: Bendt Fabricius
Format: Nodehæfter | Studie

Salmeforspil og Koralbearbejdelser af Bendt Fabricus (2018).

Forord:

Denne lille samling af forspil og koralbearbejdelser er et udpluk af
satser, opstået gennem godt 30 års virke som organist i folkekirken. Samlingen er først og fremmest tænkt som et brugbart arbejdsredskab til alle mine kolleger rundt om på de danske orgelbænke.

Der er satser der egner sig til det lille ét-manuals orgel i landsbykirken og andre der er tænkt til koncertorglet i den store bykirke. Nogle satser er lette at gå til og med en enkelt og traditionelt opbygget struktur, mens andre, både harmonisk og rytmisk, byder på større kompleksitet og sværhedsgrad.

Stort set alle de satser, der er komponeret for to manualer og pedal, kan også lade sig realisere på orgler, der kun har ét manual og pedal. Hvad registreringsanvisninger angår, er mine angivelser kun tænkt som en vejledning til det klanglige udtryk i en given sats, idet det naturligvis står enhver frit for at finde lige præcis den registrering, der skønnes passende på det aktuelle instrument.

Det er mit ønske, at alle organister kan få glæde af samlingen, og at den vil vise sig som et brugbart og gavnligt supplement i det daglige arbejde.

Bendt Fabricius

ISBN: 9788759840832
Udgivet på: 16 april 2018
Sideantal: 57
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH33092