Astor Piazzolla / Hanne Mulvad (Arr.): To Til Tango (Score)

Bog | Klaverduet

Format: Nodehæfter | Studie

To til Tango - Ni 4-hændige tanogsatser af Astor Piazzolla og Victor Carbajos
arrangeret af Hanne Mulvad (2016).

Fra forordet:

Disse ni 4-hændige tangosatser er baseret på Astor Piazzollas egne 2-hændige
satser, bortset fra Victor Carbajos "Piazzollissima", som må opfattes som en
hyldest til mesteren.

"Verano porteno", "Verano porteno II" og "Los Suenos" er skrevet for to
klaverer, resten kan spilles 4-hændigt på ét klaver.
De er som udgangspunkt tiltænkt prima vista/secunda vista træning i
klaverundervisningen på mellemstadeniveau.
Secundostemmen spilles af eleven, primostemmen af læreren eller en
anden elev.

Secundostemmen er skrevet, så følgende begreber kan bruges som
hjælperedskaber:
1. linjer, skalaer, kromatik
2. akkorder
3. gentagne rytmiske figurer

Primostemmen er sangbar og fri, også til improvisationer, som f.eks i
"Libertango", hvor der er lange liggetoner.
Der er bevidst sat kun lidt artikulation og slet ingen dynamik for at opfordre
til frihed og indfald undervejs i spillet.
Secundostemmen lægger det rytmiske og harmoniske grundlag.
Koordineringen mellem hænderne kan med fordel forøves ved at udføre 1.
takts rytme gentaget i ring som trommeøvelse på et bord.
De charmerende tangosatser appellerer til spilleglæde og giver en
inspirerende oplevelse af at indgå i en fælles puls og lyd.

Hanne Mulvad

ISBN: 9788759838181
Skill Level: Let Explain this
Udgivet på: 01 november 2016
Sideantal: 32
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH32844
 
     

      Kigget på for nylig