Poul Elming (Ed.): Editor's Choice - Nyere Danske Operaer (Klaverpartitur)

Bog | Stemme, Klaver solo

Format: Nodehæfter | Sangalbum
Forord:Det har været en enestående oplevelse at få mulighed for at dykke ned i Wilhelm Hansen Musikforlags guldgrube af dansk opera fra de sidste ca. 20 år. Visse af værkerne havde jeg set opført på scenen, et enkelt har jeg selv medvirket i (Ruders: Tjenerindens Fortælling), men flere af værkerne stiftede jeg bekendtskab med for første gang ved udarbejdelsen af denne bog.Det har været en meget interessant opgave at sammensætte denne antologi, men for at kunne træffe kvalificerede valg, krævede det, at jeg prøvede at sammenfatte, hvad jeg mener, en opera bør indeholde – eller slet og ret: formulere en definition på opera! Visse musikdramatiske værker har nemlig ikke nogen egentlig handling, hvilket jeg anser for at være det første krav til en opera. Der er i realiteten værker uden klar handling, men med en stærk musikalsk rød tråd. Men min definition kræver altså en handling i traditionel dramaturgisk forstand. Ikke dermed sagt, at værker uden handling er dårlige værker, på ingen måde. For mig er det blot ikke opera, hvis ikke der er en handling. Desuden var det interessant for mig, at jeg nåede frem til, at handlingen skal være umiddelbart til at fange og forstå. Der var værker, hvor dette ikke var tilfældet, f.eks. fordi der opereres i forskellige tidsperioder, (men med de samme sangere), hvilket lod mig tilbage med en følelse af forvirring,utilstrækkelighed og manglende åndelig og intellektuel formåen – og det er da næppe for at nå til den erkendelse, at man går i operaen!Jeg funderede meget over, hvorfor mine overvejelser mundede ud i denne konklusion, og jeg mener, at grunden må være, at opera som genre pr. definition er et ganske komplekst bombardement af både tekstlig, klanglig, harmonisk og instrumentationsmæssig karakter – ud over de vanlige teatermæssige ingredienser som kostumer, dekorationer, belysning, instruktion (som sandt for dyden indimellem i sig selv kan medvirke til forvirring og følelse af åndelig og intellektuel utilstrækkelighed) etc. Hvis handlingen dertil ikke er umiddelbart forståelig, ender man i en situation, hvor kun ældre, erfarne operagængere, som ikke skal bevise noget over for nogen, tør indrømme, at et givet værk ikke giver den oplevelse, man med en vis rimelighed kan forlange af genren.Jeg har i min gennemgang af materialet nøje overvejet det enkelte værks og de enkelte sceners målgruppe. Der er generelt tale om scener, som operachefer kan opfatte som appetizers til at kaste sig ud i en egentlig opsætning af værket, men samtidig er langt de fleste af de udvalgte scener særdeles velegnede til undervisningsbrug på konservatorier, dels i forbindelse med egentlig soloundervisning, men i mange tilfælde vil der være tale om en kærkommen fornyelse af repertoiret til ensemblesangundervisning.Som man vil forstå af det foregående, er mit valg af værker dybt subjektivt, hvilket vist også var det, man fra Wilhelm Hansen Musikforlag ønskede. Det står altså enhver frit for at være rygende uenig med mine betragtninger såvel som mit ”choice”!Jeg har valgt to operaer af Bo Holten: Maria Paradis og Livlægens Besøg. Begge har glimrende handlingsforløb, som illustreres forbilledligt af musikken. Holtens tonesprog er perfekt egnet til opera. Der er i klassisk forstand arier og ensembler, og enhver tilhører vil få en herlig oplevelse med disse to værker. Jeg har også valgt Niels Marthinsens fremragende opera Snehvides spejl. En opera, som vender op og ned på eventyret om Snehvide på en måde, som får tilskueren til at engagere sig dybt i værket. Også Marthinsen evner at skabe den perfekte sammenhæng mellem musik og tekst, som er et kendetegn for den gode operakomponist. Der er musikalske perler, som bør blive klassikere for operaelskere.Andy Papes (og Erik Clausens) Houdini the Great måtte ligeledes med i mit “choice”. Musikken er herlig pastiche over masser af stilarter. Hele tiden frisk, morsom og smittende. Grunden til, at jeg nævner Erik Clausen i denne sammenhæng, er naturligvis, at teksten er særdeles vittig og dermed en stor del af den gode oplevelse, denne opera giver.Til slut har jeg valgt Poul Ruders´ The Handmaid´s Tale. Det er et fremragende stykke scenedramatik bygget over Margaret Atwoods bog, som i sin grundkarakter spiller på, at der i lange passager ikke sker noget! At det ikke desto mindre er lykkedes Ruders og librettisten Paul Bentley at skabe et uhyggeligt og stemningsmættet værk, som i den grad fængsler fra første takt, er en utrolig præstation. Det er et krævende værk for et operahus at opføre, men den har absolut klassikerpotentiale.Og så er der alle de andre operaer, som på mange niveauer rummer en mængde af det, som vi operaelskere længes efter. En anden havde muligvis fundet frem til et helt andet ”choice”, men det beviser blot, at Wilhelm Hansen Musikforlag har en skatkiste af nutidige danske operaer at tilbyde.Poul Elming, Operasanger og redaktør
ISBN: 9788759827642
Skill Level: Medium-øvet Explain this
Udgivet på: 18 juni 2015
Sideantal: 170
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH31791
 
     

      Kigget på for nylig