Merete Wendler og Niels Bundgaard: Satser På Sange

Bog

Kunstner: Merete Wendler
Format: Bøger | Teori

Satser På Sange af Merete Wendler og Niels Bundgaard.

Indhold: Melodianalyse og sammenhængen mellem tekst, melodi og harmonik - Elementær musikteori: noder, rytmer, akkorder mm.  - Harmonisering: fra enkle faste vendinger til avanceret harmonik - Satsteknikker til flerstemmighed - De mange forhold, som arrangøren skal tage stilling til - Et antal satser til analyse og inspiration.

Det kræver ingen forudsætninger at give sig i kast med materialet, som begynder med en indføring i noder, rytmer, akkorder mm. Det anbefales at arbejde sideløbende med de tre kapitler i Del 1. De sidste to afsnit i kap. 1 om sammenhængen mellem en melodis form, tekst og harmonik kræver dog en del teoretiske forkundskaber og kan med fordel gennemarbejdes på et senere tidspunkt.

Del 1 giver gode forudsætninger for at besvare Musikteori 1-prøven på gymnasiets A-niveau. Har man i forvejen en vis musikteoretisk viden, kan man springe Del 1 over og gå direkte til Del 2, hvis kapitler skiftevis handler om arrangement og harmonisering. Man kan vælge at koncentrere sig om arrangementskapitlerne. Men færdigheder i at reharmonisere er svære at komme uden om, hvis man gerne vil kunne skabe variation i et arrangement og lave en sats, der bygger på nogle bestemte musikalske idéer. Hvor intet andet er anført, er becifringerne i bogen i øvrigt taget fra Wilhelm Hansens blå sangbog.

Den elementære musikteori i oversigtsform og et par eksemplariske gennemgange af arrangement og harmonisering samt en tjekliste til stemmeføring mm. er samlet i appendikser sidst i bogen.

ISBN: 9788759824832
Udgivet på: 04 juli 2014
Sprog: Dansk
Katalognummer: WH31518