Niels Rosing-Schow: Alliage II (Spillepartitur)

Bog | Bratsch/Accordeon

Komponist: Niels Rosing-Schow
Format: Nodehæfter | Partitur

Alliage II for bratsch og accordeon (2008).

Programnote:

De to instrumenter i denne duo er vidt forskellige i fremtræden, spillemåde og tonedannelse. Umiddelbartkunne dette forhold kalde på en musik, som lader disse forskelle i instrumenternes natur træde frem.Instrumenterne kunne tildeles forskellige og kontrasterende roller i den musikalske helhed, f.eks. melodiover for akkompagnement. Men jeg giver afkald på denne tydelige rollefordeling. Jeg har altid været fascineret af det mindre evidente, af overgange og gradvise forskydninger, af de uhåndgribelige steder midtimellem det ene og det andet. Jeg søger dette vage terræn, hvor frugtbar uklarhed og den permanentetilbliven hersker.For at komme derhen har jeg i dette musikstykke skrevet en musik, der lader skjulte forbindelser og uudforskede klanglige stier mellem instrumenternes lydverdener træde frem. Jeg søger efter andet og mere end blot klanglige møder, når de forskellige musikalske substanser føjes sammen, et nyt musikalsk sted.Og denne levende, og i klangligt henseende ‘skinnende’ lydverden, som dukker frem i dette instrumentaleog stoflige ‘mellemsted’, associerer jeg til metallers legeringer, ikke mindst sølvblanke kviksølvlegeringer(amalgamer). Deraf titlen, Alliage = legering.

Værket er bestilt af Andreas Borregaard og er skrevet med støtte fra Statens Kunstfond. Værket er tilegnet duoen Inviolata.

Niels Rosing-Schow

ISBN: 9788759818299
Udgivet på: 01 januar 2008
Længde: 8
Sprog: Engelsk, Fransk, Dansk
Katalognummer: WH30979
 
     

      Kigget på for nylig