Niels Rosing-Schow: Alliage I (Player's score)

Bog | Tenorsaxofon/Accordeon

Komponist: Niels Rosing-Schow
Format: Nodehæfter | Partitur

Alliage I (2009) pour saxophone ténor et accordéon (2009)

Programnote:

De to instrumenter i denne duo har visse fællestræk. F.eks. fembringes tonen for begges vedkommende afen luftstrøm. Denne aktiveres af hhv. soxofonistens lunger og accordeonens bælg. Luftstrømmen passereret vibrerendde ‘blad’ af hhv. træ og metal. Desuden har begge instrumenter rødder i en populær tradition.Men ikke desto mindre er instrumenternes klanglige forskelle forskelle umiddelbart mere fremtrædendeend lighederne, og mens saxofonen er monofon (et melodi-indtrument) er akkordeonen polyfon (atinstrument, der også kan spille flere stemmer og akkorder).

Disse forhold kunne kalde på en musik, hvor instrumenterne tildeles forskellige og kontrasterende roller iden musikalske helhed, f.eks. netop melodi over for akkompagnement. Men jeg giver afkald på en tydeligrollefordeling. Jeg har altid været fascineret af det mindre evidente, af overgange og gradviseforskydninger, af de uhåndgribelige steder midt imellem det ene og det andet. Jeg søger dette vage terræn,hvor frugtbar uklarhed og den permanente tilbliven hersker.

For at komme derhen har jeg i dette musikstykke skrevet en musik, der lader de mulige forbindelser ogklanglige stier mellem instrumenternes lydverdener træde frem. Jeg forsøger at føje de forskelligemusikalske substanser sammen til en luftdrevet musikalsk organisme med en klanglig overflade, som erblank og skinnende. Denne levende, skinnende lydverden, associerer jeg til metallers legeringer, ikkemindst sølvblanke kviksølvlegeringer (amalgamer). Deraf titlen, Alliage = legering.

Niels Rosing-Schow

ISBN: 9788759820544
Skill Level: Øvet Explain this
Udgivet på: 01 januar 2009
Længde: 10
Sprog: Engelsk, Fransk, Dansk
Katalognummer: WH31161
 
     

      Kigget på for nylig

      Niels Rosing-Schow: Alliage I (Player's score)
      Tenorsaxofon/Accordeon
      kr. 220,00