Carl Nielsen: Sange 3 / Songs 3 (Nos. 293-431)

Bog | SATB/Unisone stemmer/TTBB

Komponist: Carl Nielsen
Format: Nodehæfter | Sangalbum

Sange 3 / Songs 3  (Nr. 293-431) - Sange for kor - Kor a cappella.

Carl Nielsen Udgaven bd. III/6
Bind: Herforder Regentleinen overtrækslærred, helbind, garnhæftet.

Indhold:

KOR A CAPPELLA

BLANDET KOR

SAMLINGER

TO SANGE FRA ‘KANTATE VED AARHUS

LANDSUDSTILLINGS AABNINGS-HØJTIDELIGHED 1909’

293 Skummende laa Havet | SATB

294 Danmark, du kornblonde Datter | SATB

 

TO SKOLESANGE

295 Blomsterstøv fra Blomsterbæger | SATB

296 Nu er for stakket Tid forbi | SATB

 

TRE MOTETTER, op. 55

297 Afflictus sum | ATTB

298 Dominus regit me | SATB

299 Benedictus, benedictus Dominus | SSATB

 

ENKELTSANGE

300 Fædrelandssang | SATB

301 Sidskensang | SSAT

302 Serenade (Gerne vi lytter, naar Strængene bringer)

| SATB

303 Kom, Gudsengel, stille Død | ATB

304 Ja, tag os, vor Moder | SATB

305 Vi Børn, vi Børn, vi vaagner | SATB

306 Sangen til Danmark | SATB

307 Der er et yndigt Land | SATTB

308 Der er et yndigt Land | SATB

309 Hjemvee | SATB

310 Jeg bærer med Smil min Byrde | SATB

311 Sjølunds Sangere | SATTB

312 Udrundne er de gamle Dage | SATB

313 Vaaren – Vaaren er i Brudd! | SATB

314 Sang for femstemmigt blandet Kor ved Dansk

Ligbrændingsforenings Jubilæum den 23de Marts 1931

| SSATB

 

MANDSKOR

315 Byd mig at leve | TTBB

316 Længsel | TTBB

317 Det bødes der for i lange Aar | TTBB

318 Til Asali (melodi b) | TTBB

319 Kom blankeste Sol! | TTBB

320 Fædrelandssang | TTBB

321 Aftenstemning | TTBB

322 Til Snapsen i ‘Bel Canto’ | TTBB

323 De unges Sang | TTBB

324 Paaske-Liljen | TTBB

325 Vi Børn, vi Børn, vi vaagner | TTBB

326 Fredlys din Jord, Du danske Mand! | TTBB

327 Ak, Julesne fra Bethlehem | S solo, TTBB

328 Hil dig vor Fane! | TTBB

329 Der er et yndigt Land | TTBB

330 Den danske Sang er en ung, blond Pige | TTBB

331 Til min Fødeø | TTBB

332 Kvadet om Nordens Harpe | TTBB

 

LIGE STEMMER

SAMLINGER

 

BIDRAG TIL ‘MELODIER TIL SANGBOGEN DANMARK’

333 Dannevang med grønne Bred | SA

334 Der er et yndigt Land | SSA

335 Rosen blusser alt i Danas Have | SA

336 Lad en og anden have Ret | SSA

337 Morgendug, der sagte bæver | SA

338 Se dig ud en Sommerdag | SA

339 Du danske Mand, af al din Magt | SA

340 Du gav os de Blomster, som lyste imod os | SSA

341 Vi elsker vort blomstrende Fædreland | SA

342 Som en rejselysten Flaade | SSA

343 Kær est du, Fødeland, sødt er dit Navn | SSA

344 Der dukker af Disen min Fædrenejord | SA

345 Underlige Aftenlufte! | SSA

346 Den kedsom Vinter gik sin Gang | SSA

347 Frydeligt med Jubelkor | SA

348 Grøn er Vaarens Hæk | SSA

349 Nu er Dagen fuld af Sang | SSA

350 I Skyggen vi vanke | enstemmigt kor

351 Nu lyser Løv i Lunde | SA

352 O, hvor jeg er glad i Dag! | SA

353 Nu Sol i Øst oprinder mild | SSA

354 Jeg lægger mig saa trygt til Ro | SSA

355 Tyst som Aa i Engen rinder | SSA

356 Sol er oppe! Skovens Toppe | SSA

357 De Snækker mødtes i Kvæld paa Hav | SSA

358 Søndret Folk er vokset sammen | SSA

359 Udrundne er de gamle Dage | enstemmigt kor

360 Vi fi k ej under Tidernes Tryk | SSA

361 Danmark, i tusind Aar | enstemmigt kor

362 Er din Stue lav og trang | SA

363 Paa det jævne, paa det jævne! | SSA

364 Byg paa Sletten, ej paa Tinden | SA

365 Vi fri Folk fra Norden | SSA

366 Vældige Riger rives om Jorden | SSA

367 Havet omkring Danmark | SSA

368 Naar Somrens Sang er sungen | SSA

369 Sov, mit Barn, sov længe | SSA

370 Spurven sidder stum bag Kvist | SSA

371 Farvel min velsignede Fødeby! | SA

372 Ud gaar du nu paa Livets Vej | enstemmigt kor

373 Jeg ved en Lærkerede | SA

374 Solen er saa rød, Mor | SSA

375 Den Spillemand spiller paa Strenge | SA

376 Naar Smaabørn klynker ved Aftentide | SA

 

BIDRAG TIL ‘60 DANSKE KANONER’

377 Bokserne | tre lige stemmer

378 Traaden brister, Rokken staar | tre lige stemmer

379 Vægter jeg beder, hold op med i Sang | to lige

stemmer

380 Ikke det altid slaar til | tre lige stemmer

381 Du skal le ad Ødelæggelse | to lige stemmer

382 Stilhed og Mørke | to lige stemmer

 

ENKELTSANGE

383 Græshoppen | SA

384 Edderkoppens Sang af ‘Aladdin’ (melodi b) | SSA

385 Kom blankeste Sol! | SSA

386 Kom blankeste Sol! | SA

387 Morten Børups Majvise (Frydeligt med Jubelkor) | SSA

388 Vi Børn, vi Børn, vi vaagner | SA

389 Barnets Sang | SA

390 Hymne til Danmark | SA

391 Fædrelandssang | SSA

392 Min Pige er saa lys som Rav | SA

393 Hymne til Livet | SSA (drengekor)

394 Der er et yndigt Land | SSAA

395 Tyst som Aa i Engen rinder | SA

396 Jeg har båret lærkens vinge | SA

397 Jeg kører frem gennem Straalefryd | SA

398 Nu ruger paa Reden i Fjer og Straa | SA

399 Danmark, nu blunder den lyse Nat | SA

400 Danmark, nu blunder den lyse Nat | SSA

 

SANG UDEN LEDSAGELSE

SAMLINGER

 

BIDRAG TIL ‘NYE MELODIER TIL JOHAN BORUPS

SANGBOG’

401 Morgenhanen atter gol

402 Vaaren, Vaaren er i Brud

403 Grøn er Vaarens Hæk

404 Ind under Jul, hvor er det trist

405 Nu spinder vi for Dittemor

406 Undrer mig paa, hvad jeg faar at se

407 Spurven sidder stum bag Kvist

408 I kølende Skygger

409 En Sømand med et modigt Bryst

410 Den gamle Husmand staar ved Gavl

411 Hver har sit, du har dit

412 Jeg kører frem gennem Straalefryd

413 Dannebrog, vift med din Vinge

414 Jeg er saa glad i Grunden

415 Den Magt som gav mig min lille Sang

416 Har I nu Tænder i Riven sat

 

ENKELTSANGE

417 Vuggevise

418 Vi frie Folk fra Norden

419 Student-Tanker i en Gymnastiksal

420 Guds Fred er mer end Englevagt

421 Og jeg vil drage fra Sydens Blommer

422 Vaaren, Vaaren er i Brud!

423 Velkommen Lærkelil

 

APPENDIKS

424 Solnedgang (melodi b) | sang og klaver

425 Stille, Guds Folk, o bøj dig ned | klaver/SATB

426 O, du Guds Lam! med Korsets Skam | klaver/SATB

427 Underlige Aftenlufte! (melodi b) | sang og klaver

428 Impromptu | sangstemme alene

429 En svunden Dag | sang og klaver

430 Disse djærve Hammerslag | sangstemme alene

431 Der er i Amsterdam | sangstemme alene

 

Udgivet på: 01 juni 2009
Sideantal: 224
Sprog: Latin, Dansk
Katalognummer: CN00050
 
   

   Kigget på for nylig

   Carl Nielsen: Sange 3 / Songs 3 (Nos. 293-431)
   SATB/Unisone stemmer/TTBB
   kr. 529,00